Forenzična balistika

Forenzična obrada videosnimaka kamera videonadzora

U tipičnom slučaju razbojstva NN počinitelj na mjestu događaja ne ostavlja klasične tragove. On je masikran na razne načine, nosi rukavice i jedino što od klasičnih materijalnih tragova ostavlja na mjestu događaja su tragovi potplate ubuće. Nažalost, prolikom vršenja očevida, djelatnici policije tim jedinim klasičnim materijalnim tragovima obraćaju malo pažnje.
U svrhu identifikacije NN počinitelja jedino što preostaje su iskazi svjedoka i videosnimci kamera videonadzora.
Praksa je pokazala da su iskazi svjedoka konfuzni, neobjektivni i da se njima mora prići vrlo oprezno. Postoji najmanje jedan slučaj u kojemu je došlo do osuđujuće presude nevinog čovijeka za razbojstvo na temelju iskaza svjedoka (zaposlenica u poštanskom uredu). Korištenjem moderne opreme za utvrđivanje visine NN počinitelja iz videosnimke kamere videonadzora ispravljena je ta pogreška.
U najvećem broju slučajeva razbojstava, jedni objektivni trag koji preostaje su videosnimci kamera videonadzora. Kako je NN počinitelj u pravilu maskiran, nije moguće provesti klasično biometrijsko vještačenje, te komparativnu analiza tijela i lica. Moguće je jedino utvrditi visinu vidljive siluete NN počinitelja s videosnimka.

 

Nažalost, zakonodavac je propisao da novčarske institucije moraju imati sustave videozaštite s mogućnošću pohranjivanja videomaterijala od najmanje 168 sati, no nije ništa rekao o tehničkoj kvaliteti tih videozapisa (rezolucija, framerate i dr.). Zbog toga se u praksi dešava da su zbog loših tehničkih karakteristika ti videosnimci jedva upotrebljivi za identifikaciju NN počinitelja.

 

Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima

 

Članak 7.

(1) Novčarske institucije štite se primjenom sljedećih minimalnih sigurnosnih uvjeta zaštite:

1. protuprovalnog sustava sa centraliziranom dojavom i nadzorom alarma,

2. protuprepadnog sustava sa centraliziranom dojavom i nad­zorom alarma,

3. neprekidnog videonadzora s mogućnošću pohranjivanja video zapisa


Članak 14.

(1) Novčarske institucije iz članka 3. ovoga Zakona dužne su sve podatke pribavljene sredstvima tehničke zaštite sačuvati najmanje 168 sati na mediju na kojem su pohranjeni, a na pisani zahtjev nadležnog tijela za provođenje kaznenog progona, radi korištenja u kaznenom ili prekršajnom postupku, dužne su ih predati bez naknade.

(2) Novčarske institucije imaju pravo na naknadu nastalih troškova kada podatke, pribavljene sredstvima tehničke zaštite, zatraže pravne ili fizičke osobe radi poduzimanja kaznenog progona po prijedlogu ili privatnoj tužbi.

(3) Novčarske institucije prilikom prikupljanja, pohranjivanja i čuvanja podataka iz stavka 1. ovoga članka, dužne su zaštititi osobne podatke sukladno odredbama posebnog zakona

 

Određivanje visine vidljive siluete iz spornih videosnimaka kamere videonadzora vrši se metodom forenzičke 3D rekonstrukcije. Treba navesti da objektiv svakog fotoaparata ili videokamere u većoj ili manjoj mjeri iskrivljuje snimke stvarnih objekata i osoba. Kamere videonadzora imaju objektive koji tipično iskrivljuju sliku u značajnoj mjeri. Da bi se snimke kamera vodeonadzora mogle koristiti za određivanje visine vidljive siluete NN počinitelja, potrebno je najprije napraviti korekciju iskrivljenja snimke.
To se radi postupkom prostorne kalibracije objektiva kamere videonadzora koja je snimila inkriminirani događaj. Za provođenja postupka prostorne kalibracije objektiva kamere videonadzora najprije je potrebno "snimiti" interier predmetne poslovnice pomoću laserskog 3D skenera. Rezultat 3D skeniranja je tzv. oblak točaka u 3D prostoru nastao odbijanjem laserske zrake instrumenta od svih objekata u poslovnici, a u bitnom predstavlja vjernu repliku interiera predmetne poslovnice, tj. njezin precizni trodimenzionalni (3D) model. Taj precizni 3D model se koristi za kalibraciju objektiva kamere videonadzora na način da se unutar programa za obradu rezultata laserskog 3D skeniranja (VSF_Video Sensor Fusion) identificira minimalno 11 točaka na videosnimku i 11 točaka na 3D modelu koje odgovaraju tim točkama.
Novi programski alati za obradu podataka dobivenih 3D skeniranjem kao što je VSF software omogućavaju bolju procjenu stvarnog stava tijela NN osobe s video snimka, pa se korištenjem tog alata preciznost određivanja visine NN osobe značajno povećava. Prilikom naknadne obrade izmjerenih podataka i forenzičke 3D rekonstrukcije visine NN počinitelja koristi se VSF software kojim se također vršen postupak kalibracije objektiva, postupak određivanja svih fizičkih karakteristika stvarne kamere video nadzora (precizni položaj kamere u 3D prostoru mjesta događaja, tri kuta koja određuju orjentaciju kamere, vidni kut i fokalnu duljinu objektiva kamere), a navedeni podaci se koriste za tzv. "camera match“, tj. za dobivanje svih parametara nužnih za kreiranje tzv. kompjutorski generirane kamere koja ima identične karakteristike kao i stvarna kamera video nadzora.

Inače, 3D model mjesta događaja dobiven laserskim 3D skeniranjem može se pregledavati iz svih mogućih rakursa kamere, no za potrebe metode određivanja visine NN počinitelja iz snimaka kamera video nadzora nužno je 3D model dobiven laserskim 3D skeniranjem gledati iz identičnog rakursa iz kojeg je mjesto događaja snimila stvarna kamera video nadzora. Nakon što se uspješno provede kalibracija objektiva kamere i tzv. "camera match", VSF softwarom dalje možemo mjeriti na video snimci (uparenoj sa 3D modelom mjesta događaja). Visinu NN počinitelja mjerimo pomoću 3D modela čovjeka nalik na pojednostavljeni ljudski kostur (engl. virtual human). Virtual human (VH) je moguće "klizati" po podu 3D modela mjesta događaja, te rastezati u visinu, ali je isto tako moguće rotirati sve bitne zglobove na tijelu (skočni zglob, koljeno, kuk, kralježnicu u lumbalnom i leđnom dijelu, vrat, rame, lakat i zapešće).

Detaljnom manipulacijom položaja, visine, te kuteva navedenih zglobova moguće je namještati 3D model ljudskog kostura (VH) na 3D modelu mjesta događaja u isti onaj položaj i stav tijela koji se opaža na video snimku kamere videonadzora koja je kalibrirana i uparena sa kompjutorski generiranom kamerom unutar VSF software-a. U slučaju da je NN počinitelj u uspravnom stavu tijela, određivanje visine je moguće vršiti i jednostavnijom metodom, tj. metodom rastezljive strelice, koju je moguće “klizati” po podu 3D modela i rastezati do vrha vidljive siluete.

 

natrag

 

home