Forenzična balistika

Tipovi Forenzičke 3D rekonstrukcije

 

Rezultati Forenzične 3D rekonstrukcije se mogu prikazati u tri različite forme: 

Prve dvije forme predstavljaju dinamički prikaz neke kritične faze rekonstrukcije događaja, dok treća forma može biti statički ili dinamički prikaz neke kritične faze rekonstrukcije događaja. 

natrag

home