Forenzična balistika

OBJAVLJENI RADOVI I PRIZNANJA

 

1985.

1. objavio stručni rad pod nazivom: "Određivanje udaljenosti pucanja pomoću besplamene atomske apsorpcione spektrometrije".

 

1996.

2. započeo rad na razvoju potpuno nove metode Kompjutorske trodimenzionalne rekostrukcije ubojstava vatrenim oružjem upotrebom CAD/CAM softwarea. U svijetu je tako nešto prvi napravio američki balističar Aleksandar Jason 1993. godine.

 

1998.

3. započinje eksperimentalni rad na uvođenju u praksu metode dokazivanja tragova pucanja pomoću Skenirajućeg Elektronskog Mikroskopa s Energodisperzivnim Detektorom X-zraka (SEM/EDX).

 

2000.

4. pohađao tečaj "EDX MIcroanalysis", 14-18 veljače 2000. godine u Aplikacionom laboratoriju Philips Electron Optics u Eindhovenu, Nizozemska

5. objavio stručni rad pod nazivom: "FORENSIC USE OF PHILIPS XL 30 ESEM" objavljen na Drugom Sastanku Europske Akademije Forenzičnih Nauka u Krakowu, 2000. godine.

6. postao član Europske Akademije Forenzičnih Nauka na Drugom Sastanku Europske Akademije Forenzičnih Nauka u Krakowu, 2000. godine.

7. postao član Radne grupe za vatreno oružje Europske Mreže Forenzičnih Instituta (ENFSI) na Drugom Sastanku Europske Akademije Forenzičnih Nauka u Krakowu, 2000. godine.

 

2001.

8. dobio Certifikat za uspješno završeni ENFSI GSR Proficiency Test 2001.

9.  na sastanku Radne grupe za vatreno oružje Europske Mreže Forenzičnih Instituta (ENFSI Firearms Working Group) održanom 2001. u Brugge, Belgija, objavio rad "Forensic applications of an ESEM", te rad "Reconstruction of a shooting incident by use of CAD/CAM software" .

10. postao član Diskusione grupe na Internetu pod nazivom Forensic SEM, koju vodi Dr. Dennis Ward, glavni FBI-jev stručnjak za forenzičku primjenu skenirajućeg elektronskog mikroskopa.

11. pokrenuo dvije vlastite web stranice sa forenzičnim sadržajem: http://www.geocities.com/mastruko/ i http://forensic.to/webhome/mastruko/

12. pokrenuo vlastitu diskusionu grupu na Internetu: http://groups.yahoo.com/group/forensic3D/ , gdje okuplja forenzičare iz USA, Kanade i Europe u namjeri popularizacije i unaprijeđivanja te tehnologije 21. Stoljeća.

13. zajedno s IT & GIS Expertom Djanijem Bodlovicem objavio rad "3D Modeling in Forensic Ballistics" na Geographical Information Systems International Conference, October 2001, Poljska.

 

2002.

14. na sastanku ENFSI Radne grupe za vatreno oružje u Bratislavi  održao predavanje "Application of ESEM on GSR analysis of Clothing (casework report)", koje je izazvalo veliko zanimanje kod prisutnih forenzičara, te poster "Forensic 3D", koji govori o integraciji Forenzične 3D tehnologije s vanjskobalističkim softwareom Dr. Nennstiel-a.

15. na sastanku ENFSI Radne grupe za vatreno oružje u Bratislavi postao član najprestižnije Projektne grupe u ENFSI Radnoj grupi za vatreno oružje pod nazivom Osnove GSR-a, koji vodi Robin Keely iz londonskog Forensic Science Service-a.

16. na istom sastanku predložio osnivanje nove Projektne grupe za Forenzični 3D.

17. nakon dvotjedne obuke u Nizozemskom Forenzičkom Institutu u Rijswijku dobio certifikat o poznavanju laboratorijskih procedura u laboratoriju za GSR analizu pomoću SEM/EDX, te uvjetima za dobivanje ISO 17025 Certifikata.

18. objavio stručni rad pod nazivom "Forensic Application of an ESEM" u I.A.M.A. Journal-u, časopisu za forenzičnu primjenu SEM-a iz SAD-a.

19. objavio  stručni rad pod nazivom "GSR Analysis on Clothing" na XVI Svjetskoj Forenzičnoj Konferenciji održanoj u Montpellieru, Francuska.

20. krajem 2002. godine dovršava eksperimentalni rad na uvođenju u praksu metode dokazivanja tragova pucanja pomoću Skenirajućeg Elektronskog Mikroskopa s Energodisperzivnim Detektorom X-zraka (SEM/EDX).

 

2003.

21. U periodu od godine dana 2002./2003. godine osmišlja, organizira i provodi u djelo probnu primjenu GSR analize za područje PU zagrebačke (za slučajeve samoubojstava vatrenim oružjem). Obučava sve djelatnike ekipa za očevid PUZ-a o pravilnom izuzimanju i pakiranju tragova GSR čestica, te uspješno provodi GSR analizu pomoću SEM/EDX.

22. kao pozvani gost predavač održao predavanje "The use of 3D computer modelling in forensic investigations"  na Sastanku Direktora ENFSI forenzičkih instituta, te šefova ENFSI Radnih Grupa  u Tallinnu, Estonija http://www.konverents.ee/enfsi/index.php?page=1,12 , u svibnju 2003., za koje dobija puno komplimenata i poziv na Konferenciju Europske Akademije Forenzičkih Nauka u Istanbulu.

23. na velikoj Konferenciji Europske Akademije Forenzičkih nauka (http://www.eafs2003.org/), koja se održala u Istanbulu, Turska, u rujnu 2003. godine za usmenu prezentaciju su mu prihvaćena tri stručna rada: "Forensic3D in Forensic Institute", "Detection of GSR particles on Clothing", te "Interactive Forensic3D", a također od Prof. Dr. Sevil Atasoy, direktorice Forenzičkog Instituta u Istanbulu, dobija poziv da na navedenoj konferenciji održi cjelodnevnu radionicu o forenzičkoj primjeni kompjutorske 3D tehnologije pod nazivom "Forensic3D".

24. Dr Jurrien Bijhold, voditelj Grupe za Digital Imaging Forenzičkog Instituta u Rijswijku, Nizozemska, kao i predsjedavajući ENFSI Digital Imaging Working Group,  smatra ga  jednim od pionira europske forenzičke 3D tehnologije, sredinom 2003. ga poziva da pristupi toj grupi, te da vodi podgrupu te radne grupe nazvanu Forensic 3D Imaging. U studenom 2003. godine Dr. Jurrien Bijhold, te Dr. Zeno Gerards  pozivaju ga da kao koautor napiše poglavlje u knjizi o Forenzičkoj 3D tehnologiji američkog izdavača Humana Press Inc.

25. rješenjem broj 4Su 633/03 od 12. 05. 2003. godine Županijskog suda u Zagrebu, imenovan Stalnim sudskim vještakom za balistiku i mehanoskopiju.

26. zajedno s ostalim kolegama forenzičarima, jedan je od osnivača Hrvatske udruge forenzičara (HUF), koja okuplja više forenzičara iz različitih područja, a kojoj predsjeda prof. Dr. Dušan Zečević, te koja je osnovana u veljači 2003. godine (http://www.geocities.com/h_u_f2003/ i http://groups.yahoo.com/group/huf2003/ ).

27. postao članom Programskog komiteta XVI Međunarodnog Kongresa Mikroskopije, koji se održao u Puli u organizaciji Hrvatskog društva za elektronsku mikroskopiju.

28. Dr. Zeichner, izraelski forenzičar, se u svom članku " Recent developments in methods of chemical analysis in investigations of firearm-related events", koji je objavio Springer-Verlag, June 2003, osvrće će se na njegov pionirski rad na dokazivanju tragova pucanja pomoću Environmental Scanning Electron Microscope-a (ESEM).  ( članak )

29. objavio članak "Forensic 3D in Forensic Institute", te članak "Forensic3D in forensic institute" u časopisu  Forensic Science International, Vol.136. Suppl.1. (2003).

30. postao član ENFSI Digital Imaging Workgroup.

 

2004.

31. u rujna 2004. godine napušta Centar za kriminalistička vještačenja MUP-a RH, te u nastavku surađuje s Forenzičnim laboratorijem DAN-JAR, koji početkom 2005. godine prerasta u Forenzični centar DAN-JAR, gdje, temeljem ugovora o djelu, obavlja balistička i mehanoskopska vještačenja kao Stalni sudski vještak za balistiku i mehanoskopiju.

32. na Danima Instituta za fiziku u Zagrebu, 5. veljače 2004., održao predavanje "Analiza tragova pucanja pomoću SEM/EDX" .

33. kao član grupe autora objavio članak "Toolmarks identification using SEM images in an optoelectronic correlator device" u časopisu  Optik – International Journal for Light and Electron Optics, December 2004, vol. 115, no. 11, pp. 487-492(6) , Publisher: Urban & Fischer . Authors: N Demoli1; K  Šariri1; Z Stanić1; V Maštruko2; O Milat1 .

34. dobio veliko priznanje od eminentnih stručnjaka na 14 International Forensic Science Symposium Interpol œ Lyon    ( izvadak ) 10. 2004. gdje je od strane editora Dr. Niamh Nic Davida iz Forensic Science Unit, University Strathclyde, Glasgow, UK, potvrđen kao prvi koji je demonstrirao upotrebu environmental SEM-a (ESEM) za detekciju i identifikaciju GSR čestica.

 

2005.

35. rješenjem broj 4 Su-567/05  od  09. 05. 2005. godine Županijskog suda u Zagrebu, imenovan Stalnim sudskim vještakom za kemijsko-fizikalna vještačenja i forenzičnu trodimenzionalnu rekonstrukciju.

36. na Festivalu Ljepota fizike u organizaciju Instituta za fiziku u Zagrebu, u ožujku 2005. održao predavanje pod nazivom "Zlatno zrno - fizika u forenzici".

37. Bryan Burnett, forenzičar iz USA se je u svom članku "Errors in gunshot residue assessment by scanning electron microscopy/elemental analysis in criminal cases: III. Friction-brake particles assigned as“highly specific” gunshot residue particles" osvrnuo na njegov eksperimentalni rad na određivanju vremenske ovisnosti opadanja broja GSR čestica sa šaka strijelca, koji je objavljen 2002. godine u američkom časopisu  International Association of MicroAnalysis 3:(1):4-7. pod nazivom "Forensic applications of an ESEM".

38. razvija intenzivnu suradnju sa mnoštvom laboratorija u Zagrebu kao što su laboratoriji Instituta Ruđer Bošković, laboratoriji na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Institutu za fiziku, te sa laboratorijem na Karl Franzens sveučilištu u Grazu. Temeljem naredbe suda, vrši pripremu aservata za forenzičnu analizu, te forenzičnu ionterpretaciju dobivenih analitičkih rezultata, a analitički dio povjerava nekom od navedenih laboratorija, gdje, sukladno međunarodnoj normi za sustave upravljanja kvalitetom ISO 17025, analitički dio obavlja nezavisni vrhunski kadar tih ustanova, koristeći pritom najkvalitetniju moguću opremu.

39. od rujna 2005. godine nastupa kao nezavisni Stalni sudski vještak za balistiku i mehanoskopiju; kemijsko-fizikalna vještačenja, te forenzične 3D rekonstrukcije.

40. u prosincu 2005. godine dobiva poziv da kao jedan od najznačajnijih europskih autora na području forenzične primjene kompjutorskih 3D tehnologija zajedno sa grupom autora na Konferenciji 4. Europske Akademije Forenzičnih Nauka u Helsinkiju održi u lipnju 2006. godine workshop pod nazivom  "Photographic Documentation and Photogrammetric Evaluation of  Crime Sites and Accident Sites - the Basis of Computer Modelling for Testing  Scenario's in Crime and Accident Investigation" ; Organiser: ENFSI Digital Imaging WG ; Presenters: Joerg Arnolds, Michael Thali and Marcel Braun (CH), Vojin Mastruko (HU), Jurrien Bijhold (NL)  ( najava )

natrag

home