Forenzična balistika

Live tracking

Prilikom izrade Forenzične 3D rekonstrukcije velik dio posla otpada na izradu 3D modela samog mjesta događaja. U određenom broju slučajeva moguće je izbjeći izradu 3D modela mjesta događaja na način da se animirani 3D modeli aktera događaja kombiniraju s fotografijama mjesta događaja, tj. koristeći specijalne efekte koji se koriste u filmskoj industriji, moguće je animirane 3D modele aktera događaja "ubaciti" u dvodimenzionalne fotografije mjesta događaja, kako je to prikazano na gornjoj slici. Pritom 3D modeli aktera događaja moraju stajati na "podu", a njihove sjene moraju padati na "pod", te na "objekte na mjestu događaja", kao da se oni zaista nalaze na mjestu događaja.

Ovakav pristup može značajno ubrzati i pojeftiniti izradu Forenzičke 3D rekonstrukcije događaja, međutim, negativna strana ovakvog pristupa se sastoji u tome što se u tom slučaju ne radi o pravom 3D-u, već o kombinaciji 3D elemenata sa 2D fotografijom. Zbog toga ne može mijenjati kut kamere kojom se promatra Forenzička 3D rekonstrukcija, budući da je taj kut zadan rakursom fotoaparata ili videokamere kojom je snimljena fotografija ili videosnimak mjesta događaja u koji se ubacuju animirani 3D modeli aktera događaja.

U nastavku je prikazan primjer ubacivanja animiranog 3D modela aktera događaja u videosnimak koji prikazuje mjesto događaja. 3D model stoji na "podu", njegove nogavice se vide u refleksu na keramičkim pločicama, a njegova sjena prirodno pada na pod. To je preduvijet za vjerodostojno ubacivanje 3D modela u dvodimenzionalni videosnimak. Navedeni postupak je proveden tzv. Live Tracking tehnikom.

Link na primjer Live tracking-a:   http://www.youtube.com/my_videos_edit?video_id=AQNrqyrAF5U

 

natrag

home