Forenzična balistika

Kontakt

Ovisno o slučaju i želji naručitelja, kod obrade pojedinog slučaja mogu preporučiti odgovarajući pristup:

Klasični:

 • 1. pristup započinje s detaljnim uvidom u sudski spis, što uključuje fotokopiranje spisa i fotografiranje
 •     fotoelaborata i skica digitalnim aparatom u arhivi suda
 • 2. ovisno o specifičnostima pojedinog slučaja, pristuo se nastavlja odgovarajućom obradom mjesta
 •     događaja, te procesiranjem svih relevantnih aservata u laboratoriju
 • 3. klasični pristup se završava izradom forenzičnog nalaza i mišljenja s odgovarajućim fotoelaboratom. Pritom naručitelj dobiva  Zapisnik o vještačenju u pisanom obliku uz odgovarajući fotoelaborat,

Napredni:

 • 1. napredni pristup je nadopuna klasičnom, a sastoji se od izrade dodatne  završne forenzične MS PowerPoint prezentacije namijenjene za interno prikazivanje naručitelju
 • 2. po potrebi i želji naručitelja, napredni pristup se može sastojati i od dodatne  završne forenzične MS PowerPoint
 • prezentacije namijenjene prikazivanju u dokaznom postupku u sudskoj dvorani u kojoj su po potrebi uključeni svi važni
 • podaci, fotografije i video-klipovi snimljeni na mjestu događaja ili za vrijeme vršenja obdukcije, preko kompjutorske 3D rekonstrukcije čitavog događaja na kojoj su prikazani položaji i stavovi tijela okr. i ošt. u karakterističnim trenucima prilikom
 • opaljenja pojedinog hica, sve do Interaktivne Forenzične3D Rekonstrukcije u kojoj promatrač može posredstvom
 • informatičkih tehnologija "ući" u mjesto događaja i detaljno ispitati svaki detalj rekonstruirane scene mjesta događaja.
Pregledajte molim ovaj site. Ukoliko mogu biti od pomoći u vašem sudskom predmetu, molim Vas da me kontaktirate:

e-mail: e-mail:   vojin.mastruko@gmail.com                                         

 

mob: 091 5811069                                                                                                                             mob: 091 5811069                                                                                                  mob.  091 5811069                                                            

natrag

home