Forenzični 3D

            Autor se u radu bavi forenzičnom primjenom mnoštva različitih programa koji se skupno nazivaju CAM (engl: Computer aided modeling) i CAD (engl: Computer aided design). Budući da je autor sudski vještak za balistiku, on se prvenstveno bavi primjenom najmodernijih kompjutorskih tehnologija na rekonstrukciju slučajeva u kojima je došlo do kaznene uporabe vatrenog oružja. Rukovodeći se starom kineskom poslovicom da slika govori više od tisuću riječi, autor multimedijalnim prezentacijama u sudnici za vrijeme dokaznog postupka rezultate svoje ekspertize prikazuje  pomoću vizuelnih alata kao što su slike, animacije, VR (engl: virtual reality), te VRML (engl: virtual reality modeling language). Forenzični 3D nije zamjena za klasični verbalni izričaj vještaka, već je nadopuna verbalnog izričaja vještaka koja omogućava bolje razumijevanje tradicionalno teških situacija u kojima treba objasniti položaj i stav tijela ošt. u trenutku ranjavanja, bolje pojašnjavanje dinamike događaja, te je iznimno korisna u slučajevima procjene vjerojatnosti za pojedinu verziju događaja.

 

1. U V O D

            U svojoj praksi vještaka za balistiku[1], autor se često susretao s teškoćom verbalnog objašnjenja položaja i stava tijela ošt. u trenutku kada je pogođen projektilom ispaljenim iz vatrenog oružja. Nakon početnog perioda u kojem je navedeno pokušavao nacrtati olovkom na papiru, autor se od 1996. godine okrenuo proučavanju kompjutorskih programa za CAD, CAM, nelinearnu montažu digitalnog videa, kompoziting videosnimka i kompjutorski generiranih simulacija, animaciju ljudskih figura, kreiranje 3D simulacija u realnom vremenu i mnogih drugih. Prvu kompjutorsku 3D rekonstrukciju ubojstva koju je prihvatio sud je napravio američki forenzični balističar Alexander Jason 1993. godine. Autor ovog članka je razvio vlastitu tehnologiju, nazvanu Forenzični 3D, kojom namjerava pomoći forenzičarima, tužiteljima, sucima, te braniteljima da lakše rekonstruiraju pojedini slučaj i objasne materijalne tragove na mjestu događaja, okrivljeniku i oštećeniku. Umjesto verbalnog objašnjenja, Forenzični 3D upotrebljava vizuelni pristup i prezentira bitne dokaze pomoću slika, videa i interaktivne 3D tehnologije.

Autor je objavio i više članaka o Forenzičnom 3D-u na konferencijama Europske akademije forenzičnih nauka (EAFS) i Radne grupe za vatreno oružje Europske mreže forenzičnih instituta (ENFSI, Firearms Working Group), te je u svibnju 2003. godine, kao gost predavač održao predavanje na Sastanku Direktora ENFSI forenzičkih instituta, te šefova ENFSI Radnih Grupa  u Tallinnu, Estonija [2] , napravio je vlastitu web stranicu na forenzičnom Zeno portalu [3], te na Geocities portalu [4], a na Yahoo portalu je napravio vlastitu diskusionu grupu (forum) pod nazivom Forensic3D [5], gdje okuplja tridesetak forenzičara i forenzičnih animatora iz USA, Kanade i Europe. Početkom 2005. godine je pokrenuo i svoju webstranicu [6] na kojoj se online mogu vidjeti Forenzični 3D sadržaji, kao i ostali forenzični sadržaji koji okupiraju autora.

 

 

2. Karakteristike Forenzičnog 3D-a

2.1 Forenzični 3D nije zamjena, već je svojevrsna nadopuna za klasičnu sudsku rekonstrukciju s nekoliko bitnih prednosti:

 

 

2.2 Kompjutorske 3D rekonstrukcije ubojstava moraju uvijek biti bazirane na materijalnim tragovima izuzetim s mjesta događaja, na oštećenom i okrivljenom. To znači da se posebna pažnja mora posvetiti slijedećem:

·        položaju čahura izuzetih s mjesta događaja

·        položaju oštećenja od zrna na vratima, dovracima, zidovima i sličnim nepomičnim objektima na mjestu događaja

·        tragovima pucanja (GSR[7]) na rukama, odjeći, licu, kosi, obrvama i unutrašnjosti nosa oštećenog, okrivljenog, te svjedoka

·        tragovima pucanja (GSR) na odjeći oštećenog, a u neposrednoj blizini meh. oštećenja na odjeći

·        nalazu i mišljenju sudskog medicinara, a posebno dijelu koji opisuje strijelni kanal.

 

2.3 Tipični ulazni podaci za Forenzičnu 3D rekonstrukciju događaja u kojima je došlo do kaznene upotrebe vatrenog oružja su slijedeći:

 

2.4 Forenzični 3D zahtjeva poznavanje različitih disciplina i tehnika:

 

·        Forenzične balističke ekspertize

·        Expertize tragova pucanja (GSR) pomoću SEM/EDX, BAAS ili ICP/MS

·        Sudskomedicinske expertize.

 

 

 

Forenzični 3D zbog toga idealno zahtjeva timski rad više forenzičnih eksperata:

 

Svi uključeni forenzičari i specijalisti koordiniraju svoj rad i djeluju kao tim, dok su idealno samo jedan do dva experta odgovorni za konačni forenzični zaključak kojeg podnose sudu.

 

 

3. Tipični redoslijed postupaka kod Forenzičnog 3D-a

1.      modeliranje kompjutorskog 3D modela mjesta događaja

2.      modeliranje kompjutorskog 3D modela oštećenog, okrivljenog i svjedoka (zajedno sa svim kontrolama potrebnom za animaciju)

3.      ubacivanje kompjutorskog 3D modela oštećenog, okrivljenog i svjedoka u 3D model mjesta događaja

4.      simulacije raznih verzija događaja sukladno iskazu oštećenog, okrivljenog i svjedoka

5.      simulacija vjerojatne/najvjerojatnije verzije događaja

 

 

4. Praktični primjeri korištenja Forenzičnog 3D-a u sudskoj praksi u Hrvatskoj

Forenzični 3D je u hrvatskoj sudskoj praksi korišten u pet sudskih slučajeva. U pravilu su to sve bili komplicirani slučajevi koji su se rješavali po sudovima i po desetak godina. U jednom slučaju je Vrhovni sud RH ukinuo presudu i vratio slučaj na obnovu postupka. Nakon primjene Forenzičnog 3D-a u pravilu bi došlo do trenutnog okončanja slučaja, a jednom slučaju čak i do priznanja okrivljenog.

4.1 Slučaj br. 1; Općinski sud u Zadru:

Ošt. je zadobio prostrijel glave za vrijeme kopanja na njivi. Okr. je tvrdio da je kritične zgode pucao na vrane u cilju vježbanja gađanja, te da uopće nije vidio ošt. U ovom slučaju je geodetskom obradom mjesta događaja pomoću totalne stanice izmjereno mnoštvo točaka na mjestu događaja, te je temeljem tih podataka kreiran precizan kompjutorski 3D model mjesta događaja. U taj 3D model mjesta događaja su ubačeni 3D modeli okr. i ošt., te su upotrebom vanjskobalističkog kompjutorskog programa simulirane balističke putanje zrna ispaljene s raznih položaja, te pod različitim kutevima, a uzimajući u obzir važne podatke kao što je brzina vjetra, temperatura, vlaga u zraku, atmosferski pritisak i dr., koje je u tom slučaju bilo moguće dobiti zahvaljujući slučajnosti da je mjesto događaja bilo u blizini zračne luke, gdje se takvi podaci bilježe. Konačni forenzični zaključak da se vjerojatno radi o nehotičnom pogotku  je prikazan pomoću Forenzične 3D tehnologije.

 

 

4.2 Slučaj br. 2; Županijski sud u Zagrebu:

Ošt. je zadobio prostrijel lijeve natkoljenice za vrijeme utjerivanja dugova od okr. S ošt. je u društvu bilo i nekoliko prijatelja i poznanika. Okr. je tvrdio da je bio napadnut pred vratima svoje obiteljske kuće, te se je povlačio u dubinu svoga dvorišta, gdje je nehotice pucao sa zemlje nakon što su ga oborila tri napadača, a pritom je prostrijelio lijevu natkoljenicu ošt. u trenutku kad mu je ošt. pokušao oteti pištolj iz ruke. Rezultati analize tragova pucanja, tzv. GSR analize pomoću Besplamene Atomske Apsorpcione Spektrometrije u okolini meh. oštećenja na lijevoj nogavici hlača ošt. su nedvojbeno uputili na zaključak da je iskaz okr. neprihvatljiv, jer su pokazivali da je ulazna rupe od zrna ona sa stražnje strane lijeve nogavice, što znači da ošt. nije pogođen s prednje strane, dok je pokušavao oteti pištolj okr., kako je to naveo u svom iskazu, već je ošt. pogođen sa stražnje strane. Da bi se došlo do zaključka koji je bio vjerojatni položaj i stav tijela okr. i ošt. u trenutku ranjavanja, kreiran je 3D model mjesta događaja u koji su ubačeni 3D modeli okr. i ošt., te simulirani različiti mogući položaji i stavovi tijela. U ovom slučaju je Forenzična 3D tehnologija bila od velike pomoći jer je uslijed posljedice ranjavanja pokretljivost ošt. bila znatno smanjena, tako da uopće nije mogao značajnije podignuti koljeno lijeve, prostrijeljene noge. Konačni zaključak je bio da se odbacuje verzija događaja okr., te da je okr. pucao u ošt. u trenutku kad mu je ošt. bio okrenut leđima.

 

4.3 Županijski sud u Šibeniku:

Ošt. je zadobio ustrijel glave u trenutku dok je pio za šankom kafića. Polazeći od položaja izuzete čahure, te uzimajući u obzir način na koji predmetni pištolj izbacuje ispaljene čahure, zaključeno je koji je vjerojatni položaj i stav tijela okr. i ošt. u trenutku opaljenja spornog hica. Kreiran je 3D model mjesta događaja u koji su ubačeni 3D modeli okr., ošt. i svjedoka, te svi materijalni tragovi fiksirani na mjestu događaja. Vjerojatni položaj i stav tijela okr. i ošt. u trenutku pogotka u glavu su prikazani korištenjem Forenzične 3D tehnologije.

 

4.4 Općinski sud u Puli:

Ošt. i okr. su krenuli u krivolov na srnjaka, te su ga neoprezno opkolili ostavivši srnjaka između njih. Okr. je pucajući u srnjaka teško ranio ošt. u lijevu stranu grudi, te je ošt. kasnije u bolnici preminuo. U ovom slučaju je bilo bitno precizno izmjeriti lokalnu zakrivljenost terena, te precizno izmjeriti rasap sačmenog snopa, kao i balističku zakrivljenost putanje sačmenog snopa. Lokalna zakrivljenost terena je izmjerena na mjestu događaja geodetskom izmjerom mnoštva točaka, te je naknadnom obradom tih podataka generiran kompjutorski 3D model terena na mjestu događaja velike preciznosti [8].  U taj precizni 3D model terena su ubačeni 3D modeli okr. i ošt., te je provedeno mnoštvo simulacija mogućih položaja okr. i ošt. sukladno tragovima na mjestu događaja. Konačni forenzični zaključaj je bio da je u trenutku opaljenja spornog hica pouzdano postojala optička vidljivost između okr. i ošt., tj. okr. je morao vidjeti gornju polovicu tijela ošt. Sasvim je drugo pitanje da li je okr. u tom trenutku i uočio ošt. Taj problem izlazi iz područja kompetencije sudskog vještaka za balistiku. Značajno je da je nakon ovakvog nalaza i mišljenja okr. priznao i to nakon što se postupak pred Općinskim sudom u Puli rastezao devet godina.

 

4.5 Županijski sud u Puli:

U ovom kompliciranom slučaju je došlo do oružanog sukoba, te su okr. i ošt. ispalili svaki po nekoliko hitaca. Pouzdana rekonstrukcija dinamike kompletnog događaja u ovom slučaju nije bila moguća, već je bilo moguće rekonstruirati samo pojedine segmente događaja. Forenzični 3D se je u kombinaciji s GSR analizom pomoću Skenirajućeg Elektronskog Mikroskopa s EDX detektorom (SEM/EDX) pokazao kao nezamjenjiv alat i to ne samo za vizualizaciju različitih verzija događaja, već i kao alat koji pomaže prilikom odabira puta i smjera analize za vrijeme ispitivanja i analize tragova pucanja.

Pouzdano je utvrđeno da je jedno zrno napravilo primarnu i sekundarnu strijelnu ranu: najprije je prostrijelilo lijevu podlakticu, a nakon toga je to isto zrno ustrijelilo oštećenog u vrat, a taj detalj je bio značajan za rekonstrukciju dinamike događaja.

 

5.      Simulacija različitih verzija događaja

Praktično u svim slučajevima gdje ima više svjedoka susrećemo se i sa više različitih verzija događaja. Forenzična 3D tehnologija nam omogućava testiranje pojedinih verzija događaja. Uzimajući u obzir sve bitne tragove s mjesta događaja, te rezultate forenzičnih analiza, sudski vještak za balistiku može zaključiti koja je vjerojatna verzija događaja, te formulirati vlastitu verziju događaja. Forenzična 3D tehnologija omogućava prikazivanje vjerojatne verzije događaja u formi slika za fotoelaborat, forenzične animacije u formi animacijskog kompjutorskog filea koji se može u spis priložiti na CD ili DVD mediju, te prikazivati u sudnici za vrijeme dokaznog postupka u formi multimedijalne prezentacije.

 

6.      Forenzična interaktivna 3D tehnologija u stvarnom vremenu   

Forenzična interaktivna 3D tehnologija u stvarnom vremenu je daljnje značajno unaprijeđenje Forenzične 3D tehnologije koje učesnicima u dokaznom postupku omogućava ne samo da promatraju forenzične animacije kao pasivni promatrači, već im omogućava da «uđu» u dubinu 3D prostora mjesta događaja u kojem su simulirani vjerojatni položaji i stavovi tijela okr. i ošt. u pojedinim bitnim odsječcima vremena. Upotrebom odgovarajućeg grafičkog sučelja kompjutera, te korištenjem VRML[9] tehnologije, učesnici u dokaznom postupku mogu «ući» u mjesto događaja, te se kretati po njemu po svojem nahođenju. Na taj način mogu dobiti realistični uvid u samo mjesto događaja, te međusobne odnose pojedinih tragova na mjestu događaja, kao i na samim akterima događaja. Sucima, tužiteljima i braniteljima u istražnom i dokaznom postupku se na taj način omogućava virtualno kretanje po mjestu događaja i olakšava razumijevanje rasporeda tragova na mjestu događaja, kao i lakše razumijevanje detalja pojedinih verzija događaja.

 

 

7.      Zaključak

Forenzični 3D nije nova fotografska tehnika, već je prije nova forenzična vizualna analitička tehnika. Forenzičnu 3D tehnologiju treba primjenjivati pažljivo i uvijek na temelju činjenica i materijalnih dokaza. Forenzična 3D tehnika je tijesno isprepletena s modernom analitičkom tehnikom dokazivanja tragova pucanja, tzv. GSR analizom [10], kojom se pouzdano dokazuju tragovi pucanja na tijelu i odjeći aktera događaja gdje je došlo do kaznene uporabe vatrenog oružja. To je metoda koja se, ovisno o specifičnostima pojedinog slučaja, koristi rezultatima kemijsko-fizikalnih analiza  pomoću SEM/EDX [11], BAAS [12] ili ICP/MS [13]. Forenzična 3D tehnologija nije idealna i također ima svoja ograničenja. Razumno je prihvatiti Forenzičnu 3D tehnologiju kao novu forenzičnu tehnologiju koja olakšava i ubrzava rad u svakodnevnoj praksi, te je unaprijediti u budućnosti.

 

 U Zagrebu, 25. 04. 2005.

Vojin Maštruko, dipl. inž.

Stalni sudski vještak za balistiku i mehanoskopiju;

kemijsko-fizikalna vještačenja i forenzične 3D rekonstrukcije


 

[1] Autor ima dvadesetogodišnje iskustvo kao kriminalistički vještak za balistiku i mehanoskopiju u Centru za kriminalistička vještačenja MUP-a RH, a od jeseni 2004. godine nastupa kao samostalni sudski vještak za balistiku i mehanoskopiju pri Žup. sudu u Zagrebu

[2] http://www.konverents.ee/enfsi/index.php?page=1,12   

[3] http://www.forensic.to/webhome/mastruko/

[4] http://www.geocities.com/mastruko/index.htm

[5] http://groups.yahoo.com/group/forensic3D/

[6] http://www.forenzika.com

 

[7] GSR – Gunshot Residue Analysis

[8] Horizontalna preciznost svake izmjerene točke je bila oko 9 mm ,

[9] VRML – Virtual Reality Modeling Language

[10] GSR - Gunshot Residue Analysis, tj. analiza tragova pucanja

[11] SEM/EDX -Skenirajući Elektronski Mikroskop s Energodisperzivnim Detektorom X-zraka

[12] BAAS - Besplamena Atomska Apsorpciona Spektrometrija

[13] ICP/MS - Induktivno Vezana Plazma s Masenim Detektorom

 

natrag

home